Z połową marca w pieszyckim Ośrodku Pomocy Społecznej rozpoczęły się kursy języków obcych skierowane do mieszkańców Gminy Pieszyce. Zajęcia w dwunastoosobowych grupach języka angielskiego oraz niemieckiego odbywają się dwa razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne. Szkolenie potrwa do końca roku i zakończone będzie egzaminem zewnętrznym, po którym uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia kursu z poszczególnych języków.

Kurs jezykowy1

Kurs finansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego pn.: „Nowe kompetencje – nowe szanse” oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizatorem kursu jest Gmina Pieszyce.

Kurs jezykowy2