Rozpoczęto prace związane z przebudową dróg na obszarach wiejskich Gminy Pieszyce. W związku z trwającymi robotami drogowymi zamknięta dla ruchu została ul. Stawowa, gdzie w I etapie prac przebudowany został obszar miejski. Obecnie trwają prace na obszarze wiejskim. Termin zakończenia przebudowy drogi przewidziano na 31 maja 2017 r. Wykonawcą prac jest PU-PiH „COM-D” Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor.

mapa Stawowa II etap

Obecnie zamknięty jest również odcinek drogi poza terenem zabudowanym z Piskorzowa "Dorotka" do Rościszowa, gdzie rozpoczęto prace związane z budową sieci wodociągowej przez WIK Dzierżoniów oraz wejściem wykonawcy na roboty drogowe.

Od 19 kwietnia 2017 r. zamknięty dla ruchu zostanie także odcinek na terenie zabudowanym w związku z frezowaniem nawierzchni oraz budową sieci wodociągowej. Przejazd na tym odcinku możliwy będzie tylko dla mieszkańców „Dorotki”. Termin zakończenia prac przy budowie sieci wodociągowej przewidziano na 31 maja 2017 r. Wykonawcą prac na odcinku drogi nr 117656D od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2877D do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 383 jest Skanska S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, Warszawa.

Mapa Dorotka przebudowa