W nawiązaniu do pisemnej informacji, jaką otrzymali mieszkańcy ulic, na których prowadzona będzie inwestycja budowy kanalizacji sanitarnej uprzejmie przypominamy mieszkańcom o konieczności przygotowania dokumentów w celu wykonania przyłącza oraz o utrudnieniach związanych z przeprowadzeniem tej inwestycji.

Hermana kanalizacja sanitarna
prace przy ul. Hermana

Harmonogram budowy kanalizacji sanitarnej w Pieszycach

Lp. Nazwa zadania Planowany termin realizacji Wykonawca
1 ul. Zamkowa, Kuźnicka i Sanatoryjna (II-etap) (2600 mb) 24.04-30.09.2017 Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych EKO-WOD Sp. z o.o. w Świdnicy
2 ul. Kopernika (powyżej nr 149) (900 mb) 15.06-30.08.2017 Przedsiębiorstwo Wodno-Melioracyjne w Ząbkowicach Sp. z o.o. oraz Zakład Inżynierii Sanitarnej WINSAN Ścinawka Średnia
3 ul. Stara i Okrzei (410 mb) 1.04-30.06.2017 Przedsiębiorstwo Wodno-Melioracyjne w Ząbkowicach Sp. z o.o. oraz Zakład Inżynierii Sanitarnej WINSAN Ścinawka Średnia
4 ul. Boczna (340 mb) 1.04-30.06.2017 Przedsiębiorstwo Wodno-Melioracyjne w Ząbkowicach Sp. z o.o. oraz Zakład Inżynierii Sanitarnej WINSAN Ścinawka Średnia
5 ul. Nadbrzeżna 2-4 (150 mb) 1.04-30.06.2017 Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych EKO-WOD Sp. z o.o. w Świdnicy
6 ul. Hermana (190 mb) 1.04-30.06.2017 Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych EKO-WOD Sp. z o.o. w Świdnicy