Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” uprzejmie informuje, iż w terminie  04 - 18 maja 2017 r. zostanie przeprowadzony nabór wniosków dla osób zainteresowanych otrzymaniem wsparcia finansowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - poddziałanie 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Nabór ogłoszony został na działania:

  1. Duże projekty: 1 900 000,00 zł
  1. Rozwój przedsiębiorstw: 1 200 000,00 zł
  1. Podejmowanie działalności: 400 000,00 zł
  1. Granty: 150 000,00 zł

Beneficjentami działań mogą być przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne chcące rozpocząć działalność gospodarczą, JST, NGO oraz inne  podmioty określone w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Na stronie www.partnerstwo-sowiogorskie.pl umieszczone zostały szczegółowe informacje dotyczące przyjmowania wniosków.

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”
ul. Dworzec PKP 1/3
58-321 Jugowice
Tel.  74 87 16 150