Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dzier偶oniowie z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany zakaz贸w i nakaz贸w dotycz膮cych hodowc贸w drobiu i os贸b utrzymuj膮cych ptaki, w zwi膮zku z zagro偶eniem wyst膮pienia wysoce zjadliwej grypy ptak贸w


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dzier偶oniowie informuje, 偶e w dniu 6 kwietnia 2017 r. wchodzi w 偶ycie nowe rozporz膮dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarz膮dzenia 艣rodk贸w zwi膮zanych z wyst膮pieniem wysoce zjadliwej grypy ptak贸w (Dz. U. z 2017 r. poz. 722), kt贸re uchyla poprzednie rozporz膮dzenie w tej sprawie z dnia 20 grudnia 2016 r. i wprowadza zmiany w zakazach i nakazach obowi膮zuj膮cych hodowc贸w drobiu i wszystkie osoby utrzymuj膮cy ptaki na terenie kraju.
Najistotniejszymi zmianami zwi膮zanymi z aktualn膮 sytuacj膮 epizootyczn膮 w zakresie choroby jest zniesienie nakazu odosobnienia drobiu i innych ptak贸w w zamkni臋tych obiektach budowlanych oraz zakazu organizowania targ贸w wystaw i pokaz贸w z udzia艂em ptak贸w oraz ich sprzeda偶y na targowiskach.
Zgodnie zapisami nowego rozporz膮dzenia, uwzgl臋dniaj膮c fakt, 偶e zagro偶enie zwi膮zane z gryp膮 ptak贸w nie ust膮pi艂o ca艂kowicie, od dnia 6 kwietnia 2017 r. obowi膮zuj膮 nast臋puj膮ce zakazy i nakazy:
1) zakaz pojenie drobiu oraz ptak贸w utrzymywanych przez cz艂owieka wod膮 ze zbiornik贸w, do kt贸rych dost臋p maj膮 dzikie ptaki;
2) zakaz wnoszenie na teren gospodarstwa, w kt贸rym utrzymywany jest dr贸b, zw艂ok dzikich ptak贸w lub tusz ptak贸w 艂ownych;
3) nakaz utrzymywania drobiu w spos贸b ograniczaj膮cy jego kontakt z ptakami dzikimi:
4) nakaz zg艂aszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc w kt贸rych utrzymywany jest dr贸b lub inne ptaki, za wyj膮tkiem ptak贸w utrzymywanych na sta艂e w pomieszczeniach mieszkalnych;
5) nakaz utrzymywania drobiu w spos贸b wykluczaj膮cy jego dost臋p do zbiornik贸w wodnych, do kt贸rych dost臋p maj膮 dzikie ptaki;
6) nakaz przechowywania paszy oraz karmienie i pojenie drobiu w spos贸b
zabezpieczaj膮cy przed dost臋pem ptak贸w dzikich;
7) nakaz codziennego przegl膮du stad drobiu oraz zg艂aszania do powiatowego lekarza weterynarii lub najbli偶szej lecznicy dla zwierz膮t jego zachorowa艅, w szczeg贸lno艣ci wyst膮pienia objaw贸w nerwowych i duszno艣ci oraz zwi臋kszonej 艣miertelno艣ci w stadzie:
8) nakaz oczyszczania i odka偶ania sprz臋tu i narz臋dzi u偶ywanych do obs艂ugi drobiu oraz stosowania zasad higieny przez osoby wykonuj膮ce czynno艣ci zwi膮zane z jego obs艂ug膮;
9) nakaz powstrzymania si臋 przez osoby, kt贸re w ci膮gu 72 godzin uczestniczy艂y w polowaniu na ptaki 艂owne, od czynno艣ci zwi膮zanych z obs艂ug膮 drobiu;
10) nakaz przechowywania 艣ci贸艂ki spos贸b zabezpieczaj膮cy przed kontaktem z dzikimi ptakami i ich odchodami oraz nabywania i stosowania wy艂膮cznie 艣ci贸艂ki zabezpieczonej przed takim kontaktem.
Ponadto na fermach drobiu obowi膮zuje nakaz wy艂o偶enia mat dezynfekcyjnych przy
wej艣ciach i wyj艣ciach z budynk贸w, w kt贸rych utrzymywany jest dr贸b oraz stosowania odzie偶y i obuwia ochronnego przez osoby wchodz膮ce do tych budynk贸w.
Jednocze艣nie, w zwi膮zku z tym, 偶e w przypadku kilku ognisk choroby w kraju 藕r贸d艂em zaka偶enia by艂a stosowana jako 艣ci贸艂ka s艂oma, stoj膮ca na polu w balotach lub kostkach i niezabezpieczona przed dost臋pem dzikiego ptactwa, nale偶y szczeg贸ln膮 uwag臋 zwr贸ci膰 na nakaz jej w艂a艣ciwego zabezpieczenia oraz nabywania i stosowania wy艂膮cznie 艣ci贸艂ki, kt贸ra by艂a dostatecznie zabezpieczona przed dzikimi ptakami i ich odchodami.
Dodatkowe informacje mo偶na uzyska膰 oraz dokona膰 zg艂oszenie hodowli drobiu lub utrzymania innych ptak贸w w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Dzier偶oniowie, ul Batalion贸w Ch艂opskich 7 lub telefonicznie pod Nr 748312809 i 748324657.
Informuj臋, 偶e wirus ptasiej grypy typu H5N8 nie jest gro藕ny dla cz艂owieka, powoduje jedynie du偶e straty w hodowli drobiu.