Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Pieszyce była organizatorem spotkania informacyjnego dotyczącego możliwości oraz zasad pozyskania środków finansowych na rozwój działalności gospodarczej.
SpotkanieAgroregNews
Podczas spotkania omówiono projekty dotacyjne, inwestycyjne, pożyczkowe, a także możliwości dofinansowania szkoleń dla przedsiębiorców i ich pracowników. W spotkaniu udział wzięli lokalni przedsiębiorcy, których gospodarze chcieli zaprosić do nowego projektu pn. „Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników”. Jest to dofinansowanie usług, takich jaki szkolenia, studia podyplomowe i doradztwo prowadzące do nabycia kompetencji zarówno przedsiębiorców, jak i pracowników. 
- do 25 tys. zł - Dofinansowanie udziału w szkoleniach dla firmy.
- do 5 tys. zł. - Dofinansowanie udzialu w pojedynczym szkoleniu.
- poziom dofinansowania usługi rozwojowej: od 50% do 80% wartości usługi.
- doradztwo w zakresie określania potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa oraz korzystania z Bazy Usług Rozwojowych.
- wybór szkolenia na stronie www.usugirozwojowe.parp.gov.pl.