Nie wolno spalać śmieci, ani pozostałości roślinnych (liści, ścinanych gałęzi drzew i krzewów). Za ten czyn możemy spodziewać się nałożenia kary grzywny lub nawet aresztu, zgodnie z zapisami art. 191 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach.

Na terenie powiatu dzierżoniowskiego w każdej gminie przez cały rok śmieci organiczne można zawozić w wyznaczone miejsca. W Gminie Pieszyce odpady „zielone” należy zagospodarować we własnym zakresie (np. kompostownik) lub oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (ZUK, ul. Bielawska 6). Miesięcznie można oddać bezpłatnie do 300 kg takich odpadów. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 17:00 oraz w każdą sobotę w godzinach od 10:00 do 14:00. Ich spalanie jest zakazane, a sąsiedzi mają pełne prawo zawiadomić policję czy inne służby o paleniu odpadów na terenie nieruchomości sąsiedniej.

zakaz palenia

opr./na podst. KPP Dzierżoniów
Fot.: marki.pl