Dzia艂aj膮c na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorz膮dzie gminnym, zwo艂uj臋 sesj臋 Rady Miejskiej w Pieszycach na dzie艅 29 marca 2017 roku, godz. 14.00. Sesja odb臋dzie si臋 w sali posiedze艅 Urz臋du Miasta i Gminy Pieszyce.

Proponowany porz膮dek obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Pieszycach.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
4. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Rady Miejskiej za 2016 rok.
5. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci komisji sta艂ych Rady Miejskiej za 2016 rok.
6. Analiza stanu dr贸g gminnych po okresie zimowym i przedstawienie harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz terminu napraw.
7. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie nadania tytu艂u Honorowego Obywatela Gminy Pieszyce (projekt nr 12/2017).
8. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie nadania tytu艂u 鈥瀂as艂u偶ony dla Gminy Pieszyce鈥 (projekt nr 13/2017).
9. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie zmiany bud偶etu Gminy Pieszyce na 2017 rok ( projekt nr 7/2017 ).
10. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pieszyce ( projekt nr 8/2017).
11. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie wyodr臋bnienia w bud偶ecie na 2018 rok 艣rodk贸w stanowi膮cych fundusz so艂ecki (projekt nr 9/2017).
12. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie przyj臋cia Planu rozwoju sieci dr贸g gminnych w Gminie Pieszyce na lata 2017-2021 (projekt nr 11/2017).
13. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy ulicy (projekt nr 15/2017).
14. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie pozbawienia kategorii cz臋艣ci drogi gminnej w miejscowo艣ci Ro艣cisz贸w (projekt nr 14/2017).
15. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie przyj臋cia programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy Pieszyce w 2017 r. (projekt nr 10/2017).
16. Sprawozdanie Burmistrza z pracy mi臋dzy sesjami Rady Miejskiej.
17. Interpelacje i zapytania radnych.
18. Odpowiedzi na interpelacje.
19. Wolne wnioski i informacje.
20. Zamkni臋cie sesji Rady Miejskiej.

Ryszard Kondrat - Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej