Wiedza, wrażliwość społeczna i umiejętność współpracy to kluczowe kompetencje, o które powinniśmy dbać i które powinniśmy rozwijać – to główny wniosek z debaty „Kompetencje przyszłości - jak rozwinąć nasze skrzydła?”, którą 20 marca 2015 roku zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Pieszycach wraz z Urzędem Miejskim w Pieszycach.

     W dyskusji wzięło udział ponad 80 osób, między innymi Dorota Konieczna – Enozel – Burmistrz Miasta Pieszyce, Agnieszka Walawska – Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie, Leszek Cybulski – Dolnośląski Fundusz Gospodarczy, Joanna Siwiec – Dom Tkacza w Rościszowie, Andrzej Soliński - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Jerzy Dudzik – Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG w Nowej Rudzie.

     W dyskusji wzięli udział przedstawiciele m.in.: lokalnych przedsiębiorców, oświaty, sołectw, bibliotek i ośrodków kultury z Powiatu Dzierżoniowskiego. Lokalni artyści i organizacje, duchowieństwo, młodzież, Radni Rady Miejskiej w Pieszycach, media, pracownicy Urzędu Miejskiego w Pieszycach, oraz mieszkańcy Pieszyc i użytkownicy biblioteki. Wspólnie rozmawiali o kompetencjach ważnych dla rozwoju zarówno osobistego i zawodowego mieszkańców, jak i całej gminy.
     Leszek Cybulski,Dolnośląski Fundusz Gospodarczy: „(...) takie spotkanie jak dziś jest właśnie po to, aby wyposażyć ludzi w najważniejszy dla nich instrument, czyli wiedzę. Ta wiedza bowiem potem może pozwolić, aby się rozwinąć (…)”
     Debata zorganizowana przez bibliotekę i Urząd Miejski była częścią ogólnopolskiego przedsięwzięcia „Narodowy coaching – jak rozwinąć nasze skrzydła?” realizowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, wspólnie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Pieszycach otrzymała zaproszenie do udziału w tej inicjatywie jako jedna z 42 placówek z całej Polski.
     Wnioski i pomysły wynikające z debaty zostaną wykorzystane podczas Kongresu Obywatelskiego - dorocznego wydarzenia organizowanego od blisko 10 lat przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Kongres angażuje do rozmów o rozwoju Polski znanych i cenionych przedstawicieli świata nauki, kultury, polityki, społeczeństwa obywatelskiego czy biznesu (np. Jana Englerta, Lecha Wałęsę, Joannę Szczepkowską czy Jacka Żakowskiego).
     Rezultaty debaty będzie można wykorzystać również lokalnie, na przykład planując działania edukacyjne skierowane do mieszkańców czy ubiegając się o finansowanie projektów.