11 marca odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Piskorzowie za rok 2016. W zebraniu uczestniczyli: mł. bryg. Bogdan Najdek - Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie, Dorota Konieczna-Enozel - burmistrz Pieszyc, Krzysztof Galiak - zastępca burmistrza Pieszyc, Ryszard Kondrat - przewodniczący Rady Miejskiej Pieszyc, Janina Nieśpiałowska - Sołtys Piskorzowa, ks. Krzysztof Herbut - proboszcz piskorzowskiej parafii, przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej z Bielawy, członkowie piskorzowskiej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej i najmłodsi adepci sztuki pożarniczej.
Na początku zebrania przybyłych gości przywitał Zygmunt Kudła - prezes OSP Piskorzów. Następnie przedstawiono sprawozdania z działalności za rok 2016.
OSPdobaNews
- Ochotnicza Straż Pożarna w Piskorzowie w 2016 roku brała udział w 101 akcjach ratowniczo-gaśniczych, z czego do 16 zdarzeń wyjeżdżaliśmy na dwa samochody bojowe. Nasza jednostka brała udział w 61 wyjazdach do pożarów takich jak: pożary domów, budynków gospodarczych, pożarów traw, lasów, śmietników, stert słomy oraz samochodów. 35 wyjazdów było do miejscowych zagrożeń, takich jak wypadki drogowe, akcje powodziowe, akcje poszukiwawcze, usuwanie skutków wichur, otwieranie mieszkań, pomiarów tlenku węgla oraz do zabezpieczenia powiatu w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie. Pięć wyjazdów było fałszywymi alarmami - informował Piotr Pliszka - Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Piskorzowie dodając że: poza wyjazdami alarmowy nasza jednostka wyjeżdżała również do zabezpieczenia rajdów samochodowych, wyścigów rowerowych, pokazów sprzętu przeciwpożarowego prowadzonych przez firmę Boxmet. Eskortowaliśmy również figurkę Matki Bożej Fatimskiej, która gościła w naszej parafii. W czasie Świąt Wielkanocnych zabezpieczaliśmy również drogę krzyżową, która odbywała się ulicami naszej miejscowości oraz jak co roku czuwaliśmy przed Bożym Grobem. Braliśmy udział w świętach narodowych, obchodach Dni Pieszyc, Dniu Dziecka i dożynkach. Podsumowując rok 2016 w naszej jednostce, możemy śmiało stwierdzić, że był to bezpieczniejszy rok od poprzedniego ze względu na mniejszą ilość wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych, gdyż było ich o 16 mniej niż w 2015 r.
Po przedstawionym podsumowaniu odbyła się dyskusja. Jako pierwsza głos zabrała Dorota Konieczna-Enozel - burmistrz Pieszyc, która podziękowała wszystkim druhom za ich udział nie tylko w działaniach ratowniczych, ale również w staraniach wkładanych w rozwój jednostki.
- Chciałabym Wam serdecznie podziękować za poświęcenie, a Waszym rodzinom za wyrozumiałość. Tak się złożyło, że podczas ostatnich Waszych wyjazdów miałam okazję przekonać się na własne oczy jak ciężka jest praca strażaka, jakiego poświęcenia, odwagi ona wymaga i jak profesjonalnie podchodzicie do swoich obowiązków. Za to bardzo Wam dziękuje. Proszę pamiętać, że my jesteśmy z Was bardzo dumni. Bardzo jesteśmy z tego dumni, że w Piskorzowie jest jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, która w większości przypadków jest pierwsza na miejscu zdarzenia i zawsze jest ona do końca działań. Dziękujemy Wam również za pracę poza gaszeniem pożaru i ratowaniem życia. Jesteście z nami w trakcie różnych uroczystości, czy to państwowych, czy też gminnych, a to co się dzieje w gminie starami się robić własnymi rękami i jesteście na to otwarci. Znam Wasze marzenia, chciałabym je bardzo zrealizować, ale ponieważ jestem szczera i nie obiecuję, to myślę, że w tej kadencji ich nie zrealizuje. Chodzi tu o Waszą remizę. Jako władze samorządowe chcielibyśmy byście mieli taką z prawdziwego zdarzenia, porządną, nową, profesjonalną remizę strażacką, ale na ten cel w ciągu tych dwóch lat trudno było nam znaleźć dofinansowanie z zewnątrz. Będziemy cały czas mieć na uwadze Wasze potrzeby dotyczące nowej siedziby - mówiła szefowa pieszyckiej gminy.
OSPNews2
Następnie głos został udzielony mł. bryg. Bogdanowi Najdkowi - Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie , który odniósł się do sfery działalności operacyjnej OSP Piskorzów.

- Dla powiatu dzierżoniowskiego Ochotnicza Straż Pożarna w Piskorzowie jest jedną z najważniejszych jednostek. Jest ona włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Zawsze możemy na nią liczyć, a często wyjeżdżają do działań ratowniczo-gaśniczych. Są mobilni i gotowi do wyjazdu w sile zawsze dwóch zastępów, za to im dziękuje - podkreślił Bogdan Najdek.
Miłym zwieńczeniem opisywanego wydarzenia było wręczenie certyfikatów potwierdzających ukończenie kursu na dowódców OSP. Dokument z rąk obecnego komendanta otrzymali: Paulina Czarnik, Arkadiusz Nieśpiałowski i Kamil Nieśpiałowski.

Foto.: Krzysztof Brzeźniak - Doba.pl