Urząd Miasta i Gminy w Pieszycach wraz z Placówką Terenową KRUS w Świdnicy zapraszają na spotkanie poświęcone podstawowym zadaniom realizowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
KrusNews

fot. www.assecods.pl

Tematyka spotkania będzie obejmowała informacje z zakresu ubezpieczenia społecznego rolników tj.:

- ubezpieczenie społeczne i zdrowotne rolników, opłacanie składek na ubezpieczenie;
- przyznawanie i wypłata świadczeń emerytalno-rentowych oraz wypadkowych, chorobowych i macierzyńskich;
- wypadki przy pracy (definicja wypadku przy pracy rolniczej, procedura zgłaszania wypadków, przyczyny i okoliczności wypadków, statystyka wypadków);
- choroby zawodowe rolników (definicja rolniczej choroby zawodowej, procedura ubiegania się o odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu);
- działalność prewencyjna Kasy;
- rehabilitacja lecznicza (warunki do skorzystania z nieodpłatnej rehabilitacji leczniczej, prezentacja centrów rehabilitacyjnych KRUS).
Wszystkich zainteresowanych rolników zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się 19 kwietnia 2017 r. godz. 900 w Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Kościuszki 2.