Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Dzierżoniowie zaprasza na szkolenie nt.: „Prawidłowe zasady gospodarki nawozowej, wapnowania i propagowanie zasadności badania gleby”, które odbędzie się 22 lutego 2017 r. w godz. 10.00 – 13.00 w sali narad na trzecim piętrze UMiG w Pieszycach.
WapnoNawozoweSlajder

fot. www.sprzedajemy.pl

Program szkolenia:
1. Omówienie następujących działań:
- efektywne gospodarowanie nawozami
- zasady wapnowania
- odczyn gleby
Wpływ Ca i Mg na rośliny
Szkolenie poprowadzi Alicja Sobaszek, pracownik Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej we Wrocławiu.
2. Informacje bieżące dotyczące rolnictwa:
- restrukturyzacja małych gospodarstw – premia 60 tys. zł.