Dorota Konieczna-Enozel przez 2016 rok intensywnie przygotowywała wnioski o pozyskanie kolejnych dużych środków unijnych. Efektem tego są już zatwierdzone projekty, które w dużym stopniu będą wspierać tegoroczny budżet miasta.