Od stycznia 2017 r. wydawane s膮 wnioski o dotacj臋 na budow臋 studni wierconych na potrzeby w艂asnego gospodarstwa. Program b臋dzie obowi膮zywa艂 jeszcze przez dwa lata i dotyczy so艂ectw Kamionki i Ro艣cisz贸w.
Program zosta艂 opracowany w zwi膮zku ze zg艂aszanymi przez mieszka艅c贸w z terenu wsi Kamionki i Ro艣cisz贸w problemami zwi膮zanymi z zaopatrzeniem w wod臋 z w艂asnych uj臋膰 wodnych, oddalonych od istniej膮cych sieci wodoci膮gowych, dla kt贸rych przy艂膮cze do takiej sieci by艂oby ekonomicznie nieuzasadnione. Program obowi膮zuje w latach 2016-2018.
Wnioski na realizacj臋 zada艅 wraz z harmonogramem rzeczowo 鈥 finansowym, map膮 pogl膮dow膮 z naniesion膮 lokalizacj膮 obiektu, pozwoleniem wodno-prawnym lub zg艂oszeniem na budow臋, zgod膮 wszystkich wsp贸艂w艂a艣cicieli na dan膮 inwestycj臋 wraz z o艣wiadczeniem o wyra偶eniu zgody na wyp艂acenie dotacji jednemu ze wsp贸艂w艂a艣cicieli nale偶y sk艂ada膰 w formie pisemnej na formularzu wniosku okre艣lonym w za艂膮czniku nr 1, w sekretariacie Urz臋du Miasta i Gminy w Pieszycach lub przesy艂a膰 poczt膮 na adres: Urz膮d Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Ko艣ciuszki 2, 58-250 Pieszyce, w nieprzekraczalnym terminie: 31 marca 2017 r.
Wnioski z艂o偶one po tym terminie mog膮 zosta膰 rozpatrzone p贸藕niej do wyczerpania 艣rodk贸w finansowych bud偶etu Gminy Pieszyce przeznaczonych na ten cel w danym roku bud偶etowym.
Druk wniosku znajd膮 Pa艅stwo w Wydziale Gospodarki Gruntami i Rolnictwa w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Pieszycach lub na stronie www.pieszyce.pl . Informacje: Tel. 74 836 52 68, Wydzia艂 Gospodarki Gruntami i Rolnictwa.
Druk wniosku