WypoczynekZimowy
ZARZĄDZENIE Nr 4/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce z dnia 05 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.