„Nowe kompetencje, nowe szanse” to tytuł projektu doszkalającego, który realizowany będzie w Gminie Pieszyce. Do 5 stycznia trwa nabór chętnych do udziału w kursie języka niemieckiego. Gmina pozyskała na ten cel 25 670 zł.

- Cały koszt projektu pokryty zostanie ze środków pozyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego -€ informuje Dorota Konieczna-Enozel, burmistrz Gminy Pieszyce. -€ Chcemy umożliwiać mieszkańcom zwiększenie swojej atrakcyjności na rynku pracy, stąd szukamy takich rozwiązań. Zajęcia będą całkowicie bezpłatne, a kursanci otrzymają komplet podręczników i dostęp do platformy e-learning.

Do rozpoczęcia kursu potrzebna jest minimum 12-osobowa grupa, na którą czeka łącznie 120 godzin kursu. Zajęcia zaplanowane są 2 razy w tygodniu, po 2 godziny lekcyjne (łącznie 30 tygodni). Osoby, do których jest skierowany nabór powinny pochodzić z przedziału wiekowego 50+ lub posiadać wykształcenie nie wyższe niż średnie. Kursanci sami ustalą z lektorem godziny spotkań, które odbywać się będą w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej -€ Centrum Kultury w Rościszowie. Rekrutacja do 5 stycznia 2017 r.

Więcej informacji uzyskacie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieszycach lub w Urzędzie Miasta i Gminy (tel. 74 836 52 45, 74 836 53 10).

Kurs jezyka niemieckiego

 RPO WD LOGO