Trwa zima, w związku z tym należy szczególnie zadbać o te osoby, które nie mają stałego miejsca zamieszkania i wesprzeć bezdomnych, potrzebujących mieszkańców Gminy Pieszyce.
PieszyceZimąNewsW związku ze spadkiem temperatur w okresie zimowym prosimy Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi na sytuację osób bezdomnych, samotnych i starszych. Pomóc mogą Państwo poprzez zgłoszenie miejsca przebywania osób bezdomnych oraz innych przypadków w których widoczna jest potrzeba udzielenia schronienia, odzieży lub ciepłego posiłku. Poniżej podajemy adresy oraz numery telefonów na które można kierować zgłoszenia:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieszycach
ul. Kopernika 124
tel. 74 836 52 45 (w godzinach pracy Ośrodka)

Referat Zarządzania Kryzysowego przy Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach – Andrzej Zwierzyna tel. 693-607-581 (całodobowo)

Posterunek Policji w Pieszycach
ul. Kościuszki 18a
tel. 74 836 53 07