W wielu miejscach na terenie gminy występują drobne awarie oświetlenia ulicznego. Sytuacje takie należy zgłaszać, aby awaria została jak najszybciej naprawiona. Jak to zrobić poprawnie?

Urząd Miasta i Gminy w Pieszycach podpisał z firmą TAURON Dystrybucja S.A. „Oświetleniową umowę serwisową”, która określa m.in. procedurę zgłaszania i usuwania awarii.

Wyciąg z umowy:
Usuwanie niesprawności punktów świetlnych w czasie od stwierdzenia przez Wykonawcę lub skutecznego zgłoszenia przez Zamawiającego, liczonym w sposób następujący:
a) pojedynczych punktów świetlnych w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia,
b) całych ciągów oświetleniowych (ulic) niezwłocznie, jednak nie dłużej jak w ciągu 2 dni od dnia zgłoszenia chyba, że jest to awaria linii kablowej wymagająca lokalizacji uszkodzenia kabla, odkopania kabla i naprawy, wtedy czas naprawy nie może przekroczyć 10 dni roboczych licząc od dnia przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę.

Przez skuteczne zawiadomienie o niesprawności punktu świetlnego strony rozumieć będą:
a) zawiadomienie faksem na nr (74) 831 75 52,
b) zawiadomienie telefoniczne:
- Mistrz ds. Wykonawstwa, tel. (74) 832 44 20, kom. 661 891 320 (w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00) - całodobowy telefon Pogotowia Energetycznego, tel. 991,
c) zawiadomienie osobiste pod adresem: Dzierżoniów, ul. Kilińskiego 47.

Każdą awarię można zgłosić także bezpośrednio do Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach w godzinach pracy urzędu – kontakt: Wydział Gospodarki Przestrzennej, Rozwoju i Infrastruktury Technicznej, tel.: 74 8 36 54 88.

zglaszanie awarii