W Gminie Pieszyce w minionym roku realizujemy szereg inwestycji, kt贸re finansujemy w du偶ym stopniu z dotacji. Do tej pory z艂o偶yli艣my ju偶 22 wnioski na 艂膮czn膮 kwot臋 dotacji ponad 23 mln z艂, a w fazie przygotowywania jest kolejnych 14 wniosk贸w na 艂膮czn膮 kwot臋 dotacji ponad 8 mln z艂.

- S膮 ju偶 pozytywne efekty
Z 16 pozytywnie ocenionych wniosk贸w otrzymali艣my dofinansowanie na prawie 10 mln z艂 na dzia艂ania mi臋kkie realizowane przez Centrum Kultury, szko艂y, przedszkola oraz na dzia艂ania twarde inwestycyjne, takie jak budowa kanalizacji, czy modernizacja dr贸g, parking贸w, chodnik贸w. W roku 2016 艂膮czna kwota wykorzystanych dotacji si臋gnie oko艂o 4 mln z艂. Zrealizowane w tym roku zadania, dzi臋ki dotacjom to mi臋dzy innymi przebudowa ul. Stawowej w obszarze miejskim oraz budowa filii biblioteki w Ro艣ciszowie.
Mamy ju偶 zapewnion膮 dotacj臋 na kontynuacj臋 przebudowy ulicy Stawowej w obszarze wiejskim oraz budow臋 drogi pomi臋dzy Piskorzowem a Ro艣ciszowem (tzw. Dorotka). Mamy ju偶 wy艂onionych wykonawc贸w, a zako艅czenie budowy obu dr贸g planowane jest na koniec lipca 2017.
- Od pocz膮tku swojego urz臋dowania zapowiada艂am, 偶e stawiam na rozw贸j gminy poprzez pozyskiwanie 艣rodk贸w zewn臋trznych. Mamy w tym zakresie du偶y dorobek, zar贸wno na mi臋kkie, jak i twarde projekty 鈥 komentuje Dorota Konieczna 鈥揈nozel, burmistrz Pieszyc. - Ciesz臋 si臋, 偶e udaje nam si臋 pozyskiwa膰 pieni膮dze z zewn膮trz. Dzi臋ki pozyskaniu tych kwot Gmina w 2015 i 2016 roku nie zaci膮ga艂a kredyt贸w inwestycyjnych. Wci膮偶 czekamy na pieni膮dze dla kilku bardzo wa偶nych dla nas projekt贸w. Dzi臋ki nim b臋dziemy mogli wybudowa膰 przedszkole w Pieszycach, a tak偶e obiekt socjalno 鈥 szatniowy na Stadionie Miejskim.

D艂ugotrwa艂y proces przygotowywania wniosk贸w, a nast臋pnie etap weryfikacji przez instytucj臋 dotuj膮c膮 sprawia, 偶e najwi臋ksze zadania rozpoczn膮 si臋 dopiero w roku 2017.

- Najwi臋ksze zadania
PrzedszkoleP2News

fot. www.dolny-slask.org.pl

Obecnie Przedszkole Publiczne w Pieszycach zajmuje dwa budynki, jeden przy ul. Bielawskiej, a drugi przy ul. Ogrodowej. Oba wymagaj膮 znacznych nak艂ad贸w finansowych w celu dostosowania ich do obowi膮zuj膮cych wymaga艅 budowlanych, po偶arowych i bezpiecze艅stwa. Dlatego planowane jest wybudowanie nowego nowoczesnego przedszkola i 偶艂obka spe艂niaj膮cego wysokie wymagania i standardy. Wnioskowana kwota dotacji na ten cel si臋ga prawie 7 mln z艂, czyli do 85% koszt贸w kwalifikowanych budowy. Projekt realizowany b臋dzie w latach 2017-2018. Dotychczasowe budynki przedszkola b臋d膮 mog艂y zosta膰 przeznaczone na cele mieszkaniowe, gdy偶 Gmina Pieszyce wci膮偶 boryka si臋 z niedoborem mieszka艅 komunalnych.
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Dolno艣l膮skiego (RPO WD) z艂o偶yli艣my te偶 wniosek o dotacj臋 na blisko 2 mln z艂, na budow臋 obiektu socjalno 鈥 szatniowego, przeznaczonego do obs艂ugi stadionu i basenu miejskiego. Planujemy wybudowanie nowego wielofunkcyjnego obiektu, wyposa偶onego w szatnie, toalety i pomieszczania techniczno-socjalne, z kt贸rych korzysta膰 b臋d膮 mogli sportowcy oraz mieszka艅cy gminy, przebywaj膮cy na stadionie oraz basenie. To wa偶ny projekt. Wiele do 偶yczenia pozostawiaj膮 dotychczasowe szatnie na stadionie i basenie, st膮d priorytetem sta艂a si臋 realizacja tego projektu.
Podkre艣lenia wymaga, 偶e warunkiem zrealizowania nowego nowoczesnego przedszkola i 偶艂obka oraz obiektu socjalno 鈥 szatniowego, przeznaczonego do obs艂ugi stadionu i basenu miejskiego, jest pozyskanie 艣rodk贸w zewn臋trznych. Obecnie wnioski na wymienione inwestycje s膮 w trakcie weryfikacji przez instytucje dotuj膮ce.
Dwa du偶e projekty realizowane b臋d膮 przez Miejsk膮 Bibliotek臋 Publiczn膮 鈥 Centrum Kultury w Pieszycach, w ramach dofinansowania z Europejskiej Wsp贸艂pracy Transgranicznej (EWT). Planowana kwota dofinansowania wyniesie prawie 4 mln z艂otych. Wykonanych zostanie szereg dzia艂a艅 mi臋kkich z zakresu kultury i turystyki oraz wa偶ne inwestycje infrastrukturalne takie jak: budowa trasy rowerowej single-track wok贸艂 Kamionek, 艣cie偶ka geologiczno-edukacyjna w Kamionkach, jak r贸wnie偶 dalsza rewitalizacja parku miejskiego w Pieszycach.

- Wa偶ne s膮 m.in. drogi, kanalizacja i wodoci膮gi
Dla mieszka艅c贸w Gminy Pieszyce szczeg贸lnie istotne s膮 projekty dotycz膮ce budowy dr贸g, kanalizacji sanitarnej i wodoci膮gu. - Mieszka艅cy Kamionek, Ro艣ciszowa i Piskorzowa w perspektywie najbli偶szych lat nie maj膮 mo偶liwo艣ci pod艂膮czenia si臋 do kolektora 艣ciekowego, dlatego od ponad roku zach臋cali艣my mieszka艅c贸w tych so艂ectw do przyst膮pienia do programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w 鈥 komentuje Krzysztof Galiak, zast臋pca burmistrz Pieszyc. - Do projektu przyst膮pili w艂a艣ciciele 57 nieruchomo艣ci, a wniosek o dofinansowanie zostanie z艂o偶ony w grudniu 2016.
Ko艅czymy realizacj臋 gminnego programu dofinansowania budowy przydomowych studni w miejscowo艣ciach, kt贸re nie posiadaj膮 wodoci膮gu. W wielu przypadkach intensywne poszukiwania wody okaza艂y si臋 bezskuteczne, dlatego podj臋li艣my decyzje o budowie wodoci膮gu w Ro艣ciszowie i z艂o偶eniu w grudniu tego roku wniosku o dofinansowanie w ramach PROW. Dofinansowanie wynosi do 63% koszt贸w kwalifikowanych a planowana 艂膮czna kwota dofinansowania na przydomowe oczyszczalnie 艣ciek贸w i wodoci膮g wyniesie prawie 2 mln z艂.
Nale偶y jeszcze doda膰, 偶e w roku 2017 planujemy wybudowa膰 kanalizacj臋 sanitarn膮 w ulicach: Zamkowa, Sanatoryjna (II etap), Ku藕nicka, Kopernika (powy偶ej skrzy偶owania z ul. Lipow膮), Hermana, Boczna, Stara i Okrzei, Nadbrze偶na 2-4, a w roku 2018 kanalizacja sanitarna w ulicach: Botwina, Dolna 5-7, os. G贸rskie, Dworcowa Dolna, Rolna. Dofinansowanie dla tej inwestycji wyniesie prawie 5 mln z艂.

Zrealizowanie powy偶szych przedsi臋wzi臋膰 b臋dzie mia艂o bardzo pozytywny wp艂yw na 艣rodowisko naturalne. Dzi臋ki projektowi, sko艅czy si臋 problem przykrego zapachu, kt贸ry towarzyszy nam wszystkim zw艂aszcza w okresie wakacji.

Wiele si臋 dzieje i dzia膰 w najbli偶szym czasie b臋dzie. Staramy si臋 pozyska膰 jak najwi臋cej 艣rodk贸w zewn臋trznych, aby planowane inwestycje realizowa膰 w oparciu g艂贸wnie o otrzymane dotacje. Pozwala to na rozw贸j gminy i racjonalne gospodarowanie publicznymi pieni臋dzmi.