Jarmark jest świetną okazją do przekazywania z pokolenia na pokolenie istotnych treści kultury. Służyć będzie promocji regionalnych potraw, wyrobów i przedmiotów użytkowych oraz artystycznych o charakterze bożonarodzeniowym. Ma na celu prezentację różnych form aktywności twórczej i artystycznej.

JarmarkCKNews