Droga powiatowa z Pieszyc do Sokolca została wcześniej otwarta, niż zapowiadano. Od 25 listopada 2016 r. Generalny Wykonawca realizowanego zadania przywrócił na tym odcinku drogi stałą organizację ruchu.
SokolecPieszyceNews