W dniu święta Niepodległości po udziale w uroczystościach patriotycznych w Dzierżoniowie, Pieszycach i Bielawie harcerze Hufca Ziemi Dzierżoniowskiej ZHP udali się do Kamionek. Gdzie na jednej ze skał, nieopodal zakrętu już za zabudowaniami, znajduje się Miejsce Pamięci utworzone w październiku 2000 roku przez działaczy i sympatyków oddziału PTTK Dzierżoniów za zgodą Lasów Państwowych.
HarcerzeTablicaNews
W tym miejscu zawisła tablica poświęcona pamięci Richarda Tamma, działacza turystycznego przełomu XIX i XX wieku, radnego Dzierżoniowa, szefa Towarzystwa Sowiogórskiego i inicjatora budowy kamiennej wieży widokowej na Wielkiej Sowie na początku XIX wieku. Niestety ktoś ją zniszczył. Rok temu harcerze obchodzili w Kamionkach 70-lecie swojego Hufca, nierozerwalnie związane z 70-leciem powrotu Ziemi Dzierżoniowskiej do Polski. Podczas Rajdu Siedemdziesięciolecia odbyła się zbiórka środków na odnowienie zniszczonej tablicy. Przez Miejsce Pamięci przebiegała wtedy trasa Rajdu, opracowana przez Tomasza Śnieżka. Ten znany przewodnik sudecki w 2000 roku wskazał miłośnikom gór skałę na Miejsce Pamięci, a piętnaście lat później zainspirował harcerzy do odnowienia tablicy poświęconej Richardowi Tammowi. Tablica została poddana renowacji, jednak sukces zbiórki środków do którego przyczynili się także druh Paweł Haręża z 6HDNS "Czarne Stopy" i harcmistrz Sławomir Parzonka z Bielawskiego Kręgu Instruktorskiego oraz Grupa Wałbrzysko-Kłodzka Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, spowodował inicjatywę wmurowania w skałę zupełnie nowej tablicy. Uroczystość jej odsłonięcia przygotował Bielawski Krąg Instruktorski a zaszczytu okazania tablicy licznie zgromadzonym harcerzom, turystom i przedstawicielom Stowarzyszenia “Pasjonat” dostąpili hm. Krystyna Waś, hm. Sławomir Parzonka i druh Paweł Haręża. Warto przypomnieć, że wśród tablic w Miejscu Pamięci znajduje się także ta poświęcona pamięci harcmistrza ZHP i działacza PTTK Wiesława Szuberta (1942-2004). A ponadto tablice upamiętniające: Krzysztofa Grabowskiego (1962-1998), Mariana Kolebskiego (1968-1997), Marka Chmielowskiego (1938-2001), Mirka Czajkowskiego (1960-2002), Edwarda Hylę (1949-2006), oraz Piotra Monacha (1985-2004)