W Gminie Pieszyce nadal jest wiele miejsc, w których nie ma kanalizacji sanitarnej, dlatego obecne władze postawiły jak najszybciej uporać się z tym problemem i w latach 2017-2018 podłączyć jak najwięcej gospodarstw domowych do systemu kanalizacyjnego.