Blisko 600 000 złotych pozyskała Gmina Pieszyce w ostatnim czasie na działania skierowane do dzieci, młodzieży i na rzecz mieszkańców gminy. Pozyskane dofinansowanie przeznaczone zostanie także na rozwój infrastruktury internetowej.

- Kończą się możliwości pozyskiwania pieniędzy z Unii Europejskiej, dlatego staramy się aplikować o dotację na zadania, które i tak musielibyśmy wykonać – informuje Dorota Konieczna-Enozel, burmistrz miasta. – Dzięki pozyskanym środkom i niewielkiemu wkładowi własnemu możemy realizować takie zadania jak uruchomienie dodatkowej grupy przedszkolnej, zapewnienie zajęć edukacyjnych czy wyposażenie szkolnych pracowni do nauczania przedmiotów matematyczno – przyrodniczych. Dodatkowo pozyskaliśmy środki na zakup nowego sprzętu komputerowego do realizacji e-usług.

srodki miekkie news2

- Przedszkolaki
"Przedszkolaki na starcie” to tytuł projektu o wartości ponad 223 000 złotych. Wkład gminy to zaledwie nieco ponad 33 000 złotych, a dzięki pozyskanym środkom możliwe będzie m.in. uruchomienie w Przedszkolu Publicznym nr 2 dodatkowej grupy dostosowanej dla osób niepełnosprawnych (w tym doposażenie placu zabaw, zakup pomocy dydaktycznych, zapewnienie wyżywienia, zapewnienie wycieczek i koncertów filharmonii), zapewnienie dodatkowych zajęć edukacyjnych i specjalistycznych wraz z pomocami dydaktycznymi (zajęcia logopedyczne, psychologiczne, gimnastyka korekcyjna, teatralne, rytmika, zajęcia z przedsiębiorczości) oraz doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez zapewnienie szkoleń.
Projekt realizowany będzie w okresie od 1 lutego 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. Źródło finansowania to Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego (działanie 10.1).

- Uczniowie
Wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 1 w pomoce dydaktyczne, wyposażenie szkolnych pracowni do nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i realizacja szkoleń doskonalących dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych możliwe będą dzięki programowi „Liga mistrzów ma start!”. Projekt uzyskał dofinansowanie 100 000 złotych, co stanowi sto procent kosztów jego realizacji.
Dzięki pozyskanym środkom możliwe będzie dodatkowo prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, realizacja różnych form rozwijania uzdolnień ucznia (liga informatyczna, językowa, małego naukowca, kreatywności, innowacji i pracy zespołowej), poradnictwo i doradztwo zawodowe oraz realizacja alternatywnych form nauczania (wyjazdy do Parku Nauki i Techniki Explorapark, Centrum Edukacji Ekologicznej w Krzyżowej, Humanitarium Ogrodu Doświadczeń).
Źródłem dofinansowania jest Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego (działanie 10.2). Projekt jest realizowany od 1 listopada br. do 31 lipca 2018 r.

- Mieszkańcy
Gmina kontynuuje także działania z partnerami z Czech – miastami Nova Paka i Bohuslavice. Od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r. dzięki pozyskaniu 88 000 złotych i wkładowi własnemu blisko 10 000 zł możliwa będzie realizacja zadania pn. „Wspólna kultura – droga do poznania sąsiada”. – W ramach projektu możliwa będzie m.in. organizacja w Pieszycach Jarmarku Wielkanocnego, warsztatów artystycznych, święta muzyki – wyjaśnia burmistrz, Dorota Konieczna-Enozel. – Oczywiście cykl działań o podobnym charakterze odbędzie się także u naszych południowych partnerów, a mieszkańcy Pieszyc, Novej Paki i Bohuslavic będą uczestniczyć w poszczególnych działaniach.
Źródłem dofinansowania jest Program Interreg Va Republika Czeska-Polska Fundusz Mikroprojektu.

- Światłowód w szkole i CK
Kolejnym działaniem, na które pozyskaliśmy dofinansowanie jest „Wsparcie rozbudowy infrastruktury oraz wdrażania nowych technologii w telekomunikacji, w tym upowszechnianie szerokopasmowego dostępu do Internetu”. Na ten cel otrzymaliśmy z budżetu państwa kwotę w wysokości 219 321,30 zł, co stanowi sto procent wydatków na jego realizację.
Światłowodowa sieć internetowa zapewni łącze o dużej przepustowości danych, pozwoli na korzystanie z technologii multimedialnych nowej generacji wykorzystywanych w edukacji młodzieży, dzieci i mieszkańców.

To tylko część pozyskanych w ostatnim czasie środków przeznaczonych na tzw. „miękkie” działania. Dzięki zmianie statusu gminy z miejskiej na miejsko-wiejską, co stało się z początkiem 2016 r., mogliśmy sięgnąć także po środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. O tych napiszemy niebawem.