Urząd Miasta i Gminy w Pieszycach informuje, że zostało zakończone zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pieszyce” w 2016 roku.
Azbest

Prace demontażowe azbest

Przedmiotowe zadanie polegało na demontażu wyrobów zawierających azbest wraz z transportem i unieszkodliwieniem powstałego odpadu
na przystosowanym składowisku oraz zebraniu wyrobów zawierających azbest złożonych na posesjach wraz z transportem i unieszkodliwieniem
na przystosowanym składowisku.
W wyniku realizacji przedmiotowego zadania z 50 nieruchomości na terenie gminy usunięto łącznie 58,68 Mg wyrobów zawierających azbest,
w tym pochodzących z demontażu – 48,71 Mg i z zebrania – 9,97 Mg. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 32012,79 zł, w tym 85% dofinansowania w formie dotacji.
Azbest1
Składowany i zabezpieczony odpad azbestowy

Realizacja ww. prac była możliwa dzięki otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, przy udziale środków pochodzących z budżetu Gminy.