Dzia艂aj膮c na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorz膮dzie gminnym, zwo艂uj臋 sesj臋 Rady Miejskiej w Pieszycach na dzie艅 28 wrze艣nia 2016 roku, godz. 14.00.. Sesja odb臋dzie si臋 w sali posiedze艅 Urz臋du Miasta i Gminy Pieszyce ( III pi臋tro ).
SesjaCzerwiec2016
Proponowany porz膮dek obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Pieszycach.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja o przebiegu wykonania bud偶etu Gminy Pieszyce za I p贸艂rocze 2016 roku.
5. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie zmiany bud偶etu Gminy Pieszyce na 2016 rok ( projekt nr 40/2016 ).
6. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pieszyce na lata 2016-2027( projekt nr 41/2016 ).
7. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie zwolnienia dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 w Pieszycach od obowi膮zku realizacji zaj臋膰 dydaktycznych (projekt nr 42/2016 ).
8. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie ustanowienia tytu艂u 鈥瀂as艂u偶ony dla Gminy Pieszyce鈥 i uchwalenia regulaminu nadawania tytu艂u ( projekt nr 43/2016 ).
9. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie zasad wydzier偶awienia nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Pieszyce na okres d艂u偶szy ni偶 trzy lata ( projekt nr 44/2016 ).
10. Sprawozdanie Burmistrza z pracy mi臋dzy sesjami Rady Miejskiej.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zamkni臋cie sesji Rady Miejskiej.

Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej w Pieszycach
/-/ Ryszard Kondrat