• 26 V: Sesja Rady Miejskiej. Wyjątkowo w czwartek

  26 V: Sesja Rady Miejskiej. Wyjątkowo w czwartek

 • 23 - 24 V: zbiórka wielkogabarytów

  23 - 24 V: zbiórka wielkogabarytów

 • Informujemy, że minął termin płatności II raty podatków lokalnych

  Informujemy, że minął termin płatności II raty podatków lokalnych

 • Zapraszamy na sportową część Dni Pieszyc

  Zapraszamy na sportową część Dni Pieszyc

 • Czym ogrzewasz swój budynek?

  Czym ogrzewasz swój budynek?

 • Twoje bezpieczeństwo jest ważne – zapraszamy na cykl szkoleń

  Twoje bezpieczeństwo jest ważne – zapraszamy na cykl szkoleń

 • 530 instalacji fotowoltaicznych na dachach mieszkańców naszej gminy oraz 13 gmin partnerskich na Dolnym Śląsku

  530 instalacji fotowoltaicznych na dachach mieszkańców naszej gminy oraz 13 gmin partnerskich na Dolnym Śląsku

 • Nabór na wolne stanowisko pracy: GŁÓWNY KSIĘGOWY w Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Pieszycach

  Nabór na wolne stanowisko pracy: GŁÓWNY KSIĘGOWY w Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Pieszycach

 • Nabór na wolne stanowisko pracy: GŁÓWNY KSIĘGOWY w Żłobku Miejskim nr 1 w Pieszycach

  Nabór na wolne stanowisko pracy: GŁÓWNY KSIĘGOWY w Żłobku Miejskim nr 1 w Pieszycach

 • Dane dotyczące uchodźców w Gminie Pieszyce

  Dane dotyczące uchodźców w Gminie Pieszyce

 • Wierszem o Pieszycach

  Wierszem o Pieszycach

 • Czyste powietrze - pilotaż dla budynków wielorodzinnych

  Czyste powietrze - pilotaż dla budynków wielorodzinnych

 • Teren pod budowę TBS w Pieszycach jest już przygotowany

  Teren pod budowę TBS w Pieszycach jest już przygotowany

 • Kolejne inwestycje dzięki wielomilionowym środkom zewnętrznym

  Kolejne inwestycje dzięki wielomilionowym środkom zewnętrznym

 • Informacje dla uchodźców z Ukrainy

  Informacje dla uchodźców z Ukrainy

 • Dotacje na zmianę sposobu ogrzewania

  Dotacje na zmianę sposobu ogrzewania

 • 60 lat praw miejskich

  60 lat praw miejskich

 • ZNAMi w Góry Sowie

  ZNAMi w Góry Sowie

 • Przypominamy o zasadach segregacji odpadów

  Przypominamy o zasadach segregacji odpadów

 • Remont wieży widokowej na Wielkiej Sowie. Wieża zamknięta dla ruchu turystycznego

  Remont wieży widokowej na Wielkiej Sowie. Wieża zamknięta dla ruchu turystycznego

 • Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja w powiecie dzierżoniowskim w 2022 roku

  Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja w powiecie dzierżoniowskim w 2022 roku

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
walory turystyczne Pieszyc

Walory turystyczne gminy Pieszyce

Wielka Sowa
Szlaki turystyczne
strefa biznesu

Informacje gospodarcze dla inwestorów

Katalog firm
Kącik przedsiębiorcy

Najważniejsze informacje

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

Galerie zdjęć

zdjęcia Pieszyc
PIESZYCE

Galeria zdjęć Gminy Pieszyce

Zobacz galerię
zdjęcia gór sowich
GÓRY SOWIE

Galeria zdjęć Gór Sowich

Zobacz galerię
stare zdjęcia pieszyc
STARE ZDJĘCIA

Stare zdjęcia z Gminy Pieszyce

Zobacz galerię

W poprzednim okresie programowania rozpoczęto czynną współpracę PL-CZ, jej podstawy dają możliwości ewaluacji i wykorzystania potencjału jaki daje nam obszar pogranicza. W projekcie zaplanowano szereg działań kulturalnych i promocyjnych, które przyczyną się do dalszego wzajemnego poznania z mieszkańcami gmin partnerskich, którzy będą mogli się zachłysnąć multikulturowością regionu i będą chcieli utrzymywać stałe kontakty. Wspólnie chcemy pracować nad rozwojem współpracy i osiągać wyznaczone cele.

Okres realizacji od 01.07.2016 do 31.12.2020

Partner Wiodący: Gmina Pieszyce

Partnerzy projektu: Gmina Bohuslavice nad Metuji i Miasto Nova Paka

 

Projekt nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000080 pn. ,,Kultura i współpraca nam wszystkim się opłaca” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inerreg V-A  Republika Czeska -
Polska 2014-2020.


Cel projektu: Celem osi priorytetowej 4 jest zwiększenie intensywności współpracy instytucji i społeczności w regionie pogranicza. Poprzez realizację działań pogłębi się dotychczasowa współpraca pomiędzy urzędami miast partnerskich, powstaną nowe transgraniczne przyjaźnie między mieszkańcami, co wzmocni ich integrację i wspólną tożsamość kulturową. Oferta atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu podczas wspólnych imprez przyczyni się do poprawy jakości życia poprzez aspekty materialne za nimi płynące, oraz wzrostu bezpieczeństwa , zapewnieniu mieszkańcom dostępu do kultury wyższej. Realizując wspólne zajęcia uczestnicy zdobędą nową wiedzę, co przyczyni się do rozwoju ich osobowości, wzmocnią się istniejące relacje zawodowe i osobiste, powstają nowe przyjaźnie, wzmocni się integracja i poczucie tożsamości mieszkańców pogranicza.
 
Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia wskaźnika rezultatu programu Oś priorytetowej 4 Poziom postrzegania współegzystencji i współpracy społeczności lokalnych w regionie pogranicznym oraz Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim. Zwiększenie intensywności wzajemnych kontaktów, poszerzenie istniejącej współpracy pomiędzy miastami partnerskimi, ustanowią nowe i pogłębią istniejące długoterminowe przyjazne stosunki między dziećmi w szkołach podstawowych, mieszkańcami miast partnerskich i instytucjami. To również będzie pogłębiona i stała współpraca pracowników miast partnerskich podczas kontaktów roboczych przynosząca również rozwój językowy pracowników.
 
Działania realizowane w ramach projektu:
-  Działania promocyjne i informacyjne 7.2016-12.2020
- Spotkania dla mieszkańców 7.2016-12.2020 na działanie składają się: Święto muzyki 10.2020,
Muzykowanie polsko-czeskie 10.2017, Prezentacje muzyki chóralnej 10.2018, Muzyczny maraton
10.2019, Warsztaty artystyczne 10.2020, Prezentacje artystyczne 10.2017, Spotkania rozwijające
artystycznie 10.2018, Smaki artystyczne 10.2019 Jarmark Wielkanocny 3.2017, Pisanki, kraszanki i
baranki po polsku i po czesku 03.2018, Czym różni się Wielkanoc w Polsce i w Czechach 3.2019,
Wariacje na temat ? 02-04.2020, Zaproszenie artystyczne ? 02-04.2018,Spotkania na temat ? 02-
04.2019, Konferencja podsumowująca projekt 12.2020, Gry bez granic 8.2017, Uprawiajmy razem
sport 8.2018,Na sportowo po nowe przyjaźnie 8.2019, Mały festiwal muzyki 9.2017, Muzyka nas łączy
9.2018, Święto muzyki 9.2019, Wehikuł czasu- działanie edukacyjne 9.2017,Wędrowanie w czasie
9.2018, Znasz Novą Pakę? 9.2019
 
-Seminarium poświęcone współpracy instytucji pogranicza 8.2016-9.2020 na działanie
składają się: w Gminie Pieszyce 7.2018 (Seminarium poświęcone współpracy instytucji pogranicza w
zakresie turystyki) i 9.2019 (Seminarium poświęcone współpracy instytucji pogranicza-rola kultury w
kształtowaniu trwałych związków pogranicza), w Gminie Bohuslavice 9.2020 i Miastu Nová Paka
10.2017.
 
-Spotkania dla dzieci 10.2016-12.2020 na działanie składają się: Świąteczne spotkania przy
choince 12.2020, Święta, święta tuż, tuż 12.2017,Święta w barwach polsko-czeskich 12.2018,
Obrzędy, obyczaje, ozdoby, smaki w świątecznej kulturze polsko-czeskiej 12.2019, Świąteczne
nastroje 12.2016, Tradycje Bożonarodzeniowe 12.2018, Zimowe spotkania dzieci w Novej Pace
1.2020, Wspólna nauka 1.2018, Edukacja i sport w barwach polsko-czeskich 1.2019, Bajkowe
popołudnie 6.2017 , Pójdź z nami do bajki 5.2018, Zgadnij, kim jestem 5.2019.
 
Zaplanowane w ramach projektu działania będą darmowe.