Logo Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach

Nabór wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Ocena 0/5

UWAGA!  WŁAŚCICIELE, NAJEMCY I UŻYTKOWNICY NIERUCHOMOŚCI
Od 10 maja 2023 roku rusza nabór wniosków o udzielenie dotacji ze środków budżetu gminy do wspierania przedsięwzięć związanych z wykonywaniem przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, tj. na zakup lub zakup i montaż urządzeń do oczyszczania ścieków bytowych w stopniu umożliwiającym odprowadzanie ich do wód lub do ziemi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dotacja udzielona będzie osobom fizycznym, w przypadku likwidacji istniejącego zbiornika bezodpływowego tzw. „szamba”, będącymi właścicielami, współwłaścicielami (w tym wspólnoty mieszkaniowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Pieszyce, w rejonach gdzie nie jest przewidywana budowa zbiorowej kanalizacji sanitarnej, bądź podłączenie do istniejącego lub projektowanego systemu kanalizacyjnego jest z przyczyn technicznych niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione.

Warunkiem udzielenia dotacji jest złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku. Wszelkie działania związane z tą dotacją, aby zostały zakwalifikowane do dofinansowania, powinny zostać podjęte po podpisaniu stosownej umowy pomiędzy wnioskodawcą a gminą.

Wnioski kompletne wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w formie pisemnej, na formularzu wniosku określonym w załączniku do niniejszych zasad, w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach lub przesyłać pocztą na adres Urząd Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, 58-250 Pieszyce.

Dofinansowanie przyznawane będzie wg kolejności składania wniosków do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy na rok 2023.

Załączniki:
- uchwała  
- zasady udzielania dotacji  
- wniosek  
- wzór zgłoszenia oczyszczalni 
- oświadczenie o zgodnym wykonaniu oczyszczalni 
- oświadczenie o likwidacji szamba.

Fot.: echodnia.eu

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności